Zadania w pracy oddziałów PTP

Rozwój naukowy

 • Własny rozwój naukowy
 • Wspomaganie rozwoju zawodowego i naukowego [innych]
 • Udział w seminariach i konferencjach naukowych
 • Udział w pracach zespołów i towarzystw związanych z problematyką profesjologiczną

Zadania naukowo - badawcze

 • Prowadzenie badań naukowych
 • Publikowanie
 • Współpraca naukowa
 • Inne

Zadania związane z promocją towarzystwa

 • Organizacja konferencji, seminariów
 • Zajęcia [wykłady, spotkania] promocyjne związane z profesjologią
 • Organizacja kół naukowych
 • Inne

Zadania organizacyjne

 • Rozwój stanu osobowego oddziału [profesjonalny związany z pracą naukową lub rozwojem naukowym]
 • Organizacja spotkań
 • Opłacanie składek [poszukiwanie sponsorów]
 • Inne

Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd Główny PTP

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00