Kongresy profesjologiczne

I Kongres Profesjologiczny „Zawód - Praca - Rynek Pracy” , 7-8 czerwca 2010 r., Zielona Góra.

II Kongres Profesjologiczny „Kariera i rozwój zawodowy pracowników. zastosowania ergonomii - Proferg 2013”, 10-11 czerwca 2013 r.; Zielona Góra.

III Międzynarodowy Kongres Profesjologiczny „Profesjologia i ergonomia w kontekście nauk o pracy - Proferg 2015”, 22-23 czerwca 2015 r., Zielona Góra.

IV Międzynarodowy Kongres Profesjologiczny „Profesjologia i ergonomia w kontekście nauk o pracy - Proferg 2017”, 19-20 czerwca 2017 r., Zielona Góra (zaproszenie w zalączniku)

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00