O Towarzystwie

Polskie Towarzystwo Profesjologiczne jest Międzynarodowym Towarzystwemn Naukowym: http://ptprof.pl/
Siedziba Zarządu Głównego:
ul. prof. Z. Szafrana 4 
65 - 516 Zielona Góra
Barbara Belica 
tel. 68 328 47 46
e-mail: sekretariat@iibnp.uz.zgora.pl

Kontakt

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
Instytut Pedagogiki
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytett Kazimierza Wielkiego
ul. Jana Karola Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
e-mail: renatatl@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00